top

Fødselsforberedelse

Som noe helt nytt, og som de eneste i hele Norge, tilbyr Mamastork nå det populære
danske fødselsforberedelses-konseptet “Smertefri Fødsel”

Grunnkurs

Kurset passer for deg som liker å lære litt om gangen, og som liker å treffe de andre gravide over flere ganger.

Bootcamp for par

Bootcampen passer for dere som vil gjøre hele forberedelsen som team og på èn konsentrert dag.

Hjemmestudie

Øv dig hjemme i stuen, med et par klik er du i gang — Du kan også lægge 1:1 rådgivning oveni.

.

Smertefri Fødsel fødselsforberedelse

Kursdatoer

Lær deg teknikkene til Smertefri Fødsel hos Mamastork - enten på Grunnkurs eller Bootcamp for par.

Konseptet

Laboro-pusten

Som har blitt kalt naturens anestesi til både ordinære rier, men også til storm- og tvillingrier.

Kombinasjonsavspenningen

Som leder opp til de tre fikspunktene dine, og som øker både utholdenheten din og smerteterskelen din markant.

Press og gi slipp-teknikken

Som er din guide til å motvirke rifter under trykkingen.

Fokusvisualiseringen

Som er panikkhåndtering på det mest effektive.

Kroppens apotek 

Kroppens hormoner påvirker fødselen, du lærer hva du selv kan gjøre for å stimulere de gode hormonene.

Vanlige spørsmål

Smertefri Fødsel – hva er det egentlig?

Smertefri fødsel er en særlig form for fødselsforberedelse, hvor du med hjelp av et kurs eller et hjemmestudie innøver helt konkrete fødeteknikker til en aktiv fødsel uten angst og med mye mindre smerte – hvis noen overhodet. Konseptet er utviklet av danske Anja Bay, da hun selv skulle føde andre gang, og videreudviklet til deg som både kan være første- og flergangsfødende, og som ønsker å forberede deg på en fødsel, som du selv aktivt tar del i ved å innlære, hvordan du helt konkret reagerer på smertesignalet under fødselen.

Du lærer som sagt helt konkrete fødeteknikker, som minsker smerten vesentlig under fødselen, og for noen fjerner den helt – det opplevde Anja Bay selv under sin andre fødsel. I skrivende stund – April 2019 – har over 25.000 kvinner forberedt seg med Smertefri Fødsel, så det er en velutprøvd metode for å unngå følelsen av panikk og følelsen av at kroppen din stikker av gårde med deg, når riene virkelig tar tak. Du kan unngå å miste fotfestet og i stedet fokusere på å jobbe sammen med kroppen din – også når du er i den mest aktive delen av fødselen.

Uansett om du er første- eller flergangsfødende, om du føder komplisert eller ukomplisert, om du har en styrtfødsel eller en lang maraton, så vil du ha like stor glede av å innøve og kunne teknikkene. Metoden fokuserer ikke kun på, hvordan du selv kan være med å kontrollere smerten, men også på hvordan du med helt konkrete og fysiske øvelser aktivt forholder deg til, hva du selv kan gjøre - og derfor kommer til å glede deg til fødselen. Du får et gjennomarbeidet program med øvelser, lydfiler, videoer og rådgivning, som er enkelt å «tilgå». Alle kan lære det!

Som utgangspunkt ligger forståelsen for, at ingen kan forutsi fødselens forløp og utfall. Men vi vet at alle får rier og alle går fra A til B, og at det derfor også kommer både åpningsrier og pressrier. Dem kan du helt handlingskonkret og pragmatisk forberede deg på å håndtere. Akkurat denne håndteringen og denne aktivt handlende tilgangen vil typisk få deg over i en tilstand av hardt fysisk arbeid, mer en den tradisjonelle forståelsen omkring fødsel; at det er en svært smertefull affære, som bør symptombehandles. Smerte er et veldig manipulèrbart signal i kroppen – det samme er følelsen av panikk, og din innflytelse på, hvordan du leser disse to er mye større enn du kanskje akkurat nå har en anelse om.

Hvordan vet jeg om kurset passer til meg?

Når du er inne og leser dette, så er det en god sjanse for, at du gjør deg mange tanker om fødselen, og at du er et analytisk og veldig reflektert menneske - du har typisk en jobb, hvor du bruker hodet ditt mye. Som Anja Bay pleier å si; I Smertefri Fødsel er kontroll et positivt ord, nettopp fordi vi jobber aktivt med kontroll, både når den skal være fremtredende, og når fokus med fordel kan flyttes en annen plass. Du lærer via intellektet ditt å få kroppen til å spille på lag, og det gir mening for deg som til vanlig er mye i hodet ditt.

Øvelsesprogrammet er helt overordnet utviklet til deg som tror på, at du med riktig kunnskap kan være med på å påvirke fødselen, og ikke minst til deg som vil lære å føde og få en høy grad av kontroll med smertesignalet. Metoden er veldig handlingsfokusert, og du får helt konkrete og brukbare verktøy til hele fødselen, fordi undervisningen er enorm praksisnær.

Noen er redde for å skulle føde (det var Anja Bay selv andre gangen), eller kanskje har du den samme innstilling som Anja hadde da hun utrent gikk mot sin første fødsel: Du tenker at dette har tusenvis av kvinner gjort før meg – det skal nok gå, men du aner i virkeligheten ikke hva du rent praktisk stiller opp eller skal forvente, når fødselen faktisk starter opp.

Noen har tidligere hatt en dårlig fødselsopplevelse og vil gjerne lære, hvordan de selv kan gjøre noe. Andre har egentlig hatt gode opplevelser, men vil gjerne oppleve kontroll. Til slutt er det alle dere førstegangsfødende, som har veldig forskjellige tanker om det å skulle føde, men som utgangspunkt bare gjerne vil vite, hva dere skal gjøre og hvordan. Både jordmødre og leger tar også kurset, for man kan jo ikke føde med faget eller hodet sitt – det er kroppen som skal i spill den dagen. 

De aller fleste føder på sykehus, og derfor fokuserer vi også mye på, hvordan du skaper trygghet utenfor de hjemlige rammene. Du kan også fint bruke teknikkene selv om du har bekkenløsning eller tvillinger i magen. Det er på ingen måte snakk om hard fysisk trening, men der imot om enkle øvelser som du bare skal sørge for å gjøre på daglig basis hjemme.

Hvor mye tid skal jeg bruke på forberedelsen?

Gjør øvelsene ca. 15 minutter daglig minst èn måned før termin, men gjerne seks uker før hvis nå du skulle føde litt før termin. Noen øver tett en måned, andre bruker mye lengre tid (fordi de har lyst). Du trener etter et utførlig program med lydfiler, instruksjonsvideoer, film og nedskrevne øvelser, så du er ikke i tvil om, hvordan hele forløpet gripes an. 

Hva adskiller smertefri fødsel fra andre former for fødselsforberedelse?

Hos Smertefri Fødsel fokuserer vi på å lære deg, hvordan du tar kontroll over smertesignalet i stedet for at det tar kontroll over deg. Dèt er en avgjørende forskjell i forhold til de typer forberedelse som fokuserer på, hvordan du slipper kontrollen. Ikke fordi noe er riktig eller feil. Men med en forståelse av, at hvis du ber en hodestyrt kvinne slippe kontrollen, vil det svare til å lære en fisk å puste på land. Og med kontroll menes å være aktiv, å kunne påvirke, å ha innflytelse på, å ha eierskap til og autonomi i fødselen – akkurat som alt annet i hverdagen din. Vi er forskjellige – det er et must for noen, mens det betyr mindre for andre.

Man kan også si, at der hvor mye annen fødselsforberedelse kun er bygget på teoretisk informasjon og kunnskapsformidling, så tar Smertefri Fødsel i tillegg på alvor, at det er kroppen som skal føde, og derfor lærer du også konkrete fysiske øvelser, så kroppen kan huske, hva den skal gjøre når riene bygger seg opp

I Danmark har erfaringen vist, at mange kursister allerede etter første kursdag sier, at de ikke lenger er redde men gleder seg, og at de plutselig har fått øynene opp for, at en fødsel kan være en positiv opplevelse, som de selv har en enorm medinnflytelse på. 

Hva kan jeg helt nøyaktig oppnå ved å føde med teknikkene?

Du kan forvente at du begynner å glede deg til å skulle føde. Fødeteknikkene gir deg en viten og en ro, som du aktivt kan bruke gjennom hele fødselen din. I tillegg kan du forvente å få en høy grad av kontroll over smertesignalet, fordi fødeteknikkene forebygger panikk, som igjen henger tett sammen med din smerteterskel.

I Smertefri Fødsel vet vi at en fødsel er en stor anstrengelse, men du kan innøve din reaksjon på smertesignalet, så du kan få en opplevelse som du ønsker å vende tilbake til. Hvis du har et normalt fødselsforløp, som størstedelen av alle kvinner faktisk har, så kan du oppnå akkurat samme effekt som Anja Bay og de mange andre kvinnene allerede har opplevd – nemlig en fødselsopplevelse hvor du ikke detter av hesten, men kan bli sittende i salen, selv om hesten rir i full galopp.

Hvordan kommer jeg i gang med å forberede meg?

Det eneste du trenger gjøre er å klikke deg inn på smertefrifoedsel.no og finne ditt Grunnkurs eller din Bootcamp. Du lærer akkurat det samme uansett hvilken type kurs du velger – det kommer mest av alt an på din kalender og ditt temperament, om du vil lære det hele på èn dag eller over fire moduler. Du er kun èt klikk fra å gå i gang med øvelsene, da du allerede ved påmelding får tilgang til hele det digitale materiale. 

Hva sier kursdeltakerne?